<< zpět

VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2017-2021)

  Jednotka 2017 2018 2019 2020 2021
Prodej rovnaného drátu t 1 656 1 631 922 811 3 373
Tržby za prodej zboží tis.Kč 4 881 5 993 5 724 3 654 6 310
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 97 365 126 178 121 730 99 798 138 670
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 22 946 26 588 18 570 14 708 54 917
Prodané zboží tis.Kč 4 171 4 968 4 791 2 924 5 207
Služby tis.Kč 6 380 7 770 8 135 6 460 6 913
Osobní náklady tis.Kč 68 032 90 162 93 428 79 026 76 028
Aktiva celkem tis.Kč 36 999 40 325 38 371 36 942 43 735
Dlouhodobý majetek tis.Kč 92 827 1 046 906 766
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 36 907 39 498 37 323 35 912 42 967
Vlastní kapitál tis.Kč 19 419 19 605 19 945 20 628 21 089
Výsledek hospodaření tis.Kč 500 186 340 683 460
Počet zaměstnanců osob 207 235 225 191 171