<< zpět

VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2017-2021)

  Jednotka 2018 2019 2020 2021 2022
Prodej rovnaného drátu t 1 631 922 811 3 373 1 720
Tržby za prodej zboží tis.Kč 5 993 5 724 3 654 6 310 11 855
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 126 178 121 730 99 798 138 670 123 474
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 26 588 18 570 14 708 54 917 42 015
Prodané zboží tis.Kč 4 968 4 791 2 924 5 207 10 021
Služby tis.Kč 7 770 8 135 6 460 6 913 6 942
Osobní náklady tis.Kč 90 162 93 428 79 026 76 028 75 042
Aktiva celkem tis.Kč 40 325 38 371 36 942 43 735 41 803
Dlouhodobý majetek tis.Kč 827 1 046 906 766 626
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 39 498 37 323 35 912 42 967 41 015
Vlastní kapitál tis.Kč 19 605 19 945 20 628 21 089 21 805
Výsledek hospodaření tis.Kč 186 340 683 460 716
Počet zaměstnanců osob 235 225 191 171 158