Aktuality

31.03.2019

V únoru a březnu 2019 proběhl úspěšně audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018.

19.09.2018

V září 2018 Společnost v září 2018 úspěšně absolvovala recertifikační audit systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 14001:2016 a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

24.03.2018

V únoru a březnu 2018 proběhl úspěšně audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017.

V září 2017

24.09.2017

Společnost v září 2017 úspěšně absolvovala kontrolní audit systému audit systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 14001:2009 a environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.

V únoru a březnu 2017

24.08.2017

V únoru a březnu 2017 proběhl úspěšně audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2016.

V září 2016

24.09.2016

Společnost v září 2016 úspěšně absolvovala kontrolní audit systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005.

V únoru 2016

24.08.2016

V únoru 2016 proběhl úspěšně audit účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015.

V ZÁŘÍ 2015

30.09.2015

proběhl úspěšně recertifikační audit systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a managementu EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005.

V ÚNORU AŽ DUBNU 2015

30.04.2015

proběhl úspěšně audit účetní závěrky společnost a výroční zprávy za rok 2014

V DUBNU 2014

30.04.2014

získala společnost TRIALFA na další tři roky povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky: občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům. občanům EU a jejich rodinným příslušníkům pro všechny druhy ve všech oborech, podle par.14 odst. 1 písm.b) zákona o zaměstnanosti, tj. k zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich práce pro uživatele, kterým se myslí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.