<< zpět

Postup pro vjezd do areálu Třineckých Železáren, a. s.

Pro vjezd do Třineckých železáren je potřeba použít pro vozidla do 3,5 t Hlavní bránu, pro kamióny bránu Průmyslová zóna v Třinci Konské. Před vjezdem do Třineckých železáren je potřeba vyřídit si povolení vstupu a vjezdu.

Vjezd Hlavní branou (vozidla do 3,5 t):

 • Odstavte vozidlo na parkovišti pro automobily po pravé straně před budovou Hlavní brány Třineckých železáren.
 • Vyřiďte si povolení vjezdu v budově hlavní brány Třineckých železáren, v kanceláři č.3 (vlevo v přízemí), "Povolování krátkodobých vjezdů".
 • Pro vyřízení vjezdu budete potřebovat: 
 • Osobní doklad (jméno, firma, zaměstnavatel) 
 • Doklad od vozidla včetně SPZ
 • Po vyřízení vjezdu projedete Hlavní bránou a rovně pokračujete v jízdě areálem Třineckých železáren připbližně 1km.
  Cestou projedete přes 3 železniční přejezdy. Za tím posledním odbočíte doprava. Po 100 m se dostanete k naší podnikové prodejně.
 • Po naložení materiálu v naší podnikové prodejně je zapotřebí mít doklady pro předložení při výjezdu z areálu: 
 • Ložní list pro volný výjezd z areálu TŽ (odevzdáte na bráně) 
 • Dodací listy (zůstává pro Vaši firmu)
 • Pro výjezd je možno opět použít Hlavní bránu nebo bránu Konská (pro výjezd směrem na Český Těšín)

 

Vjezd branou Průmyslová zóna Třinec Konská (vozidla nad 3,5 t):

 • Odstavte vozidlo na parkovišti pro nákladní automobily po pravé straně před vjezdem do Třineckých železáren.
 • Vyřiďte si povolení vjezdu v budově kamiónového dispečinku Třineckých železáren.
 • Pro vyřízení vjezdu budete potřebovat: 
 • Osobní doklad (jméno, firma, zaměstnavatel) 
 • Doklad od vozidla včetně SPZ
 • Před vjezdem do areálu Třineckých železáren zvážíte prázdné vozidlo na silniční váze
 • Po zvážení projedete  bránou a rovně pokračujete v jízdě areálem Třineckých železáren připbližně 100 m
  před železničním přejezdem odbočíte doleva k naší podnikové prodejně.
 • Po naložení materiálu v naší podnikové prodejně je zapotřebí mít doklady pro předložení při výjezdu z areálu: 
 • Ložní list pro volný výjezd z areálu TŽ (odevzdáte na bráně) 
 • Po výjezdu z areálu TŽ se naložený zvážíte
 • Dodací listy (zůstává pro Vaši firmu)
 • Pro výjezd je třeba použít bránu Konská (pro výjezd směrem na Český Těšín)