<< zpět

VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2015-2019)

  Jednotka 2015 2016 2017 2018 2019
Prodej rovnaného drátu t 1 307 1 727 1 656 1 631 922
Tržby za prodej zboží tis.Kč 8 274 6 191 4 881 5 993 5 724
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 119 981 110 089 97 365 126 178 121 730
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 21 335 21 119 22 946 26 588 18 570
Prodané zboží tis.Kč 6 859 4839 4 171 4 968 4 791
Služby tis.Kč 6 856 7 317 6 380 7 770 8 135
Osobní náklady tis.Kč 89 650 82 149 68 032 90 162 93 428
Aktiva celkem tis.Kč 36 667 35 281 36 999 40 325 38 371
Dlouhodobý majetek tis.Kč 232 160 92 827 1 046
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 36 435 34 121 36 907 39 498 37 323
Vlastní kapitál tis.Kč 18 646 18 919 19 419 19 605 19 945
Výsledek hospodaření tis.Kč 160 273 500 186 340
Počet zaměstnanců osob 289 162 207 235 225