<< zpět

VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2014-2018)

  Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018
Prodej rovnaného drátu t 1 446 1 307 1 727 1 656 1 631
Tržby za prodej zboží tis.Kč 8 360 8 274 6 191 4 881 5 993
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 111 068 119 981 110 089 97 365 126 178
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 23 635 21 335 21 119 22 946 26 588
Prodané zboží tis.Kč 7 397 6 859 4839 4 171 4 968
Služby tis.Kč 6 698 6 856 7 317 6 380 7 770
Osobní náklady tis.Kč 78 856 89 650 82 149 68 032 90 162
Aktiva celkem tis.Kč 34 322 36 667 35 281 36 999 40 325
Dlouhodobý majetek tis.Kč 300 232 160 92 827
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 33 930 36 435 34 121 36 907 39 498
Vlastní kapitál tis.Kč 18 486 18 646 18 919 19 419 19 605
Výsledek hospodaření tis.Kč 168 160 273 500 186
Počet zaměstnanců osob 263 289 162 207 235