<< zpět

VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE (2013-2017)

  Jednotka 2013 2014 2015 2016 2017
Prodej rovnaného drátu t 1 471 1 446 1 307 1 727 1 656
Tržby za prodej zboží tis.Kč 10 033 8 360 8 274 6 191 4 881
Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb tis.Kč 101 858 111 068 119 981 110 089 97 365
Spotřeba materiálu a energie tis.Kč 22 559 23 635 21 335 21 119 22 946
Prodané zboží tis.Kč 9 016 7 397 6 859 4839 4 171
Služby tis.Kč 6 743 6 698 6 856 7 317 6 380
Osobní náklady tis.Kč 72 315 78 856 89 650 82 149 68 032
Aktiva celkem tis.Kč 33 048 34 322 36 667 35 281 36 999
Dlouhodobý majetek tis.Kč 481 300 232 160 92
Oběžná aktiva a časové rozlišení tis.Kč 33 048 33 930 36 435 34 121 36 907
Vlastní kapitál tis.Kč 18 318 18 486 18 646 18 919 19 419
Výsledek hospodaření tis.Kč 219 168 160 273 500
Počet zaměstnanců osob 251 263 289 162 207